Tag Archives | Tuyển dụng tháng 6 2013

Tuyen dung 06 2013

Tuyển dụng nhân sự tháng 06 / 2013

Tháng 06/2013, Goc Media có nhu cầu tuyển dụng thêm nhân sự, chúng tôi đặc biệt lưu ý đến các cá nhân có lòng nhiệt huyết, có hiểu biết và yêu thích làm việc trong môi trường trực tuyến, có mong muốn gắn bó lâu dài với những dự án phát triển thương hiệu, truyền […]

Continue Reading 0