Tag Archives | Nền tảng cloud OpenStack

Gioi thieu OpenStack

Giới thiệu về OpenStack

OpenStack platform OpenStack là một nền tảng hệ điều hành hỗ trợ quản trị các tài nguyên trong mô hình điện toán đám mây. Một trung tâm lưu trữ dữ liệu lớn có thể đuợc quản lý thống nhất khi sử dụng OpenStack, từ các đơn vị máy xử lý, đơn vị lưu trữ đến […]

Continue Reading 1