Tag Archives | Bang gia quang cao Facebook

Quảng cáo Facebook

Quảng cáo Facebook

Ở thời điểm hiện tại theo thống kê của Facebook, tại Việt Nam có hơn 5 triệu người dùng Facebook (số chính xác là 5.482.960 – ngày 26/06/2012). Trong đó người từ độ tuổi 18-24 chiếm 57.8%, người từ 25-34 tuổi chiếm 22.8%. Facebook thực sự là một trong những kênh quảng cáo hướng mục […]

Continue Reading 0