Bảng giá tên miền

Bảng giá này áp dụng từ 01/03/2013

Bảng giá đăng ký và gia hạn tên miền quốc tế:

Tên miền Quốc tế Phí cài đặt Phí duy trì hàng năm Phí Transfer
.com Miễn phí 240.000 đ 240.000 đ
.net Miễn phí 240.000 đ 240.000 đ
.org Miễn phí 240.000 đ 240.000 đ
.info Miễn phí 240.000 đ 240.000 đ
.us Miễn phí 195.000 đ 195.000 đ
.biz Miễn phí 240.000 đ 240.000 đ
.cc Miễn phí 450.000 đ 450.000 đ
.asia Miễn phí 350.000 đ 350.000 đ
.eu Miễn phí 240.000 đ 240.000 đ
.me Miễn phí 600.000 đ 600.000 đ
.tel Miễn phí 330.000 đ 330.000 đ
.ws Miễn phí 450.000 đ 450.000 đ
.name Miễn phí 240.000 đ 240.000 đ
.tv Miễn phí 600.000 đ 600.000 đ
.mobi Miễn phí 450.000 đ 450.000 đ
.bz Miễn phí 600.000 đ 600.000 đ
.mn Miễn phí 900.000 đ 900.000 đ
.in Miễn phí 330.000 đ 330.000 đ
.co.uk Miễn phí 195.000 đ 195.000 đ
.co Miễn phí 600.000 đ 600.000 đ
.ca Miễn phí 350.000 đ 350.000 đ
.es Miễn phí 240.000 đ 240.000 đ
.de Miễn phí 240.000 đ 240.000 đ
.xxx Miễn phí 2.390.000 đ 2.390.000 đ
.com.ru Miễn phí 240.000 đ 240.000 đ
.pro Miễn phí 350.000 đ 350.000 đ
.sx Miễn phí 1.399.000 đ
.pw Miễn phí 2.345.000 đ 2.345.000 đ
.nl Miễn phí 240.000 đ 240.000 đ

Bảng giá duy trì và gia hạn tên miền Việt Nam

Tên miền Việt Nam Phí cài đặt Phí duy trì hàng năm Phí Transfer
.vn 350.000 đ 480.000 đ Miễn phí
.com.vn 350.000 đ 350.000 đ Miễn phí
.net.vn 350.000 đ 350.000 đ Miễn phí
.org.vn 200.000 đ 200.000 đ Miễn phí
.info.vn 200.000 đ 200.000 đ Miễn phí
.gov.vn 200.000 đ 200.000 đ Miễn phí
.edu.vn 200.000 đ 200.000 đ Miễn phí
.biz.vn 350.000 đ 350.000 đ Miễn phí
.name.vn 30.000 đ 30.000 đ Miễn phí
.pro.vn 200.000 đ 200.000 đ Miễn phí
.health.vn 200.000 đ 200.000 đ Miễn phí
.ac.vn 200.000 đ 200.000 đ Miễn phí
Tên miền địa giới hành chính .VN (ví du: hanoi.vn, haiphong.vn,…) 200.000 đ 200.000 đ Miễn phí