Tải bộ gõ Unikey

Unikey là trình hỗ trợ gõ tiếng Việt phổ biến nhất tại Việt Nam hiện nay, Unikey được xây dựng bởi Phạm Kim Long. Phần mềm có mã nguồn mở, được cung cấp hoàn toàn miễn phí

UniKey 4.0 RC2

Danh sách các file chuẩn của Unikey.

Chú ý: Nếu bạn tải Unikey cùng phiên bản trên mà có các thông tin tên file khác có thể bản Unikey của bạn đã nhiễm mã độc

Filename

MD5

File Size

keymap.txt 5298a6ffff4d8789245b6781b7843038 212
keymap_1.txt 5298a6ffff4d8789245b6781b7843038 212
uvconv-1.1.3-1.i586.rpm 91e3cc6768e81d84dd614f613fd0ea6f 30,968
uvconv-1.1.3-1.i586.cpio 6415d7b411f2f76342dabc5b952cc3c7 58,572
uvconv-w32-1.1.3b.zip 1f840450be7ac9375b124bada4b6d3c7 68,456
uvconv.exe 9617f77d93dda21f94916697a45cb182 131,072
unikey40RC2-1101-win32.zip 57fa52096896b56f8c87d098e029ae90 231,582
UKHook40.dll 705966a7759553a80a209c42d1976bd5 245,248
unikey40RC2-1101-win64.zip d19dcadd23906eb512ddb1cf19ebc4ef 255,984
UniKeyNT.exe b7fd76103054f562a11ce616d50a0611 261,632
UKHook40_1.dll ea926be628c33302105a9b97644172b8 296,960
UniKeyNT_1.exe 5ba569717029fa2f25b330e95fe774a5 316,928

 

SHA1

d9d493d120a5b549f0572220ecd8a42371348275
d9d493d120a5b549f0572220ecd8a42371348275
0774bba03de20e481feba2022bd8d0dd7dfd4fc0
919bc569ced19ea3f78c92f095a6e6a79587a4e2
4e246203d5f2b6d02c7bb8706edb3ab9efc86cad
caa808e05507d7555bb0555e492ec67b09d467c5
fd9c72028b86e6088a9510cb64ecd7e1f5c14270
6731c454f98a4f40d5b1bfe7ebb2290f52d218e7
fa7f1afbaffe9e9d75ff3b27b429a4378816cfab
7473656e5a33b9ecc401985f917f65054bcbd16c
c61887037c08ec1f7f41b3161bbf929317781fe2
d67a857a8a4e8ad67dfd061ea13c3da5f24e2d3e

 

SHA-256

94b34cf3d16bcef6f78fc49d1856cef67382d76932ee91a29846099055d961ee
94b34cf3d16bcef6f78fc49d1856cef67382d76932ee91a29846099055d961ee
5b3f79b7cc28197cc2c4305d238f723bb0bff102f68f4464391e71a131669c3b
e168773651b3e94d45a62b2442a1932df2cd0cc8fc971e8cb21713228f400dd8
6a6d58b3e34bd4bfd99e7b74a6d388304e2e5bc1dae8daa6dd56eaf9e3681ea8
94ca0cda6b7408dcbf69a37ff3b205d12943a62b84a8d762d36fdf79567c4315
cf352e5e66bc33d170d42a67daa88c0b0a3f8de74fcbc8d2943c031234b7a826
fbcc5c464d8d5510c9a6872b797c22dce45ff688c9dcce68038469a18f25690c
f01494f604c859b8f8dcffe428c9fce3f8ed5b47dc5492e2c327ed299e7ea337
aba5c0bff0442597ff8743b4fe7d28de945b78be01eb88fc4a95cadd1fbee409
7e0548ddac5ac0e98bacda0d78f2ce1ec201dada97aa58bd48d91b73382caf39
eb49c2572528bfcb59d2dd12f52d4e02aeb7c6660d14c737702d830dac718acb
No comments yet.

Gửi phản hồi